یه کتابفروشی اینجا هست که یکی از جاذبه هاش گربه هاشه ..