รัฐบาลน่าจะเปิดออร์เดอร์ผ่านระบบสหกรณ์ไทย ราคาและค่าขนส่งถูกกว่า และไม่เป็นการซ้ำเติมคนไทย