Samuraj-bilen jag påbörjade i morse? Så här ser den ut nu. #klotter