Sûkerkoekje-planken by bakkerij De Boer yn Hollum op It Amelân. Wàt in moaie bakkerij! Moai yn wêzen litten.