@ASFAConcordiaU SGA makes quorum to vote on 1-day strike on #nov10. #sweet