Elektrikernas förhandlingschef @RonnyWenngren pratar LAS, arbetstider, lön. #kraftverk #avtal12 #facket #elektrikerna