Har Aftonbladet tagit hjälp av #debatt redaktionen för att ta pulsen på Sveriges samtid? Otroligt relevant fråga: