After dinner! Bosoog na! Sarap ng pagkain dito sa Japan! :) @1yrrej #davidbasa