“QHT-ler uchun fandreyzinq ishi" movzusunda olan seminardan-- novbeti seminar 28.10.11 "Menim ideyam var" Bizi izleyin #AGAT