Τυχόν τεμάχια που πιστεύουν ζώδια κ λοιπούς μεσαίωνες να πάνε στην Κα Νίτσα παρακαλώ. #dark_ages #ka_nitsa