Mr.Jeong có vẻ chụp hình ko ăn ảnh cho mấy ^^ lúc mình gặp ngoài đời thì oppa ấy đẹp Zai hơn nhìu ^^