ยิ่งลักษณ์: ดิฉันยินดีร่วมงานกับทุกฝ่าย ยินดีรับฟังเพื่อคนไทยทุกคนค่ะ #TNN