Nung araw na kinulot ni #Jamila ang aking hair. hahaha.