Sarah Geronimo - LUXE Magazine, ang cute cute nya dito! Love it!!