#LEGGO #eminem #MG #Kobe #pdl #fli #BorrandoaETA #sel #birthday. #thingsabouthim #Misletoe #elezioni