Usha, Hridaynath, Shri Kamat, Me, Shri Savkar, Shri Rane, Rachana & Shri Mukherjee, at Panaji yesterday.