#sched for the next sem arg! pahirap na ng pahirap :(