@mschenk Ik zie geen verschil.... (op telenet btw)