ลายกระติกน้ำที่ #foodpark #robinson #เชียงราย โสยมากๆ ฮรัฟ