surprise party at mcdo?bakit ang taba at bansot si mcdo lol