Οι σταυροφορία του Friendfeed. Καβάλα στο άλογο ο @vrypan :-)