šūreit atguoduoju par itū karteņu. nazkai lyka aizadūmuot.