@ryeong9: oppa, anh thấy đẹp chứ:*:*. Anh nhớ phải xem đấy:">. I love u and i miss u so much:*