พระเจ้า..... เพิ่งรู้ว่ามีคู่นี้ เพิ่งเห็นเพิ่งประจักษ์แจ้งแก่สายตา ชอบมาก น่ารักมาก ฮิบาริอี้ผิง #1811