Rupanya saya dicariin sm Ibu'. "Jatah bolos sdh hbs ya,Nak..."