sản phẩm sau 1 lúc rãnh wá ko có việc j làm =]] =]]]