nh bocorannya RT “@rahmaput_: @tab_gaul g.na di rubrik apa min?”