3e cursusdag @vanderhilst AC38 over interne (rose op foto)& externe (geel op foto) communicatiemiddelen! Veel=mogelijk!