@CstewSTL25 picked this up yesterday...#LET'SGOBLUES!!! #DROPTHEPUCK