Financieringsvoorstelfiattering. Doet veel discussie opleven. #Rabocursus