Spotted @BMCProTeam's @docmajor on @Eurosport feed @TourofBeijing. #tourofbeijing #procycling