Hindi madaling maabot ang mga pangarap, kailangan pag-hirapan muna.. #ForMyFuture