2e lesdag @vanderhilst AC-38 oa over ZBMO-model. Fictieve stad, bruikbaar crisisvoorbeeld en 'n vaak toegepast medium.