The one that got away... próximo single da minha katy. Perfeita e maravilhosa ela, sim ou claro? ou óbvio? ou lógico? <3