The crowd on their feet as @sautisol perform 'Lazizi'