Ng` ta bảo "đừng bao h nhìn vào đôi mắt của người thuộc sao Thần Nông, bạn sẽ bị mê hoặc 1 cách vô điều kiện" =]] Đây là 1 điển hình....Tui đề nghị a dẹp đôi mắt diều hâu của a đi nha ~"~