Chú Cal thix xí xởn vs mấy bợn chẻ wá nhỉ ~"~ Chú ơi, e mún cái nón WOW của chú :((