Vice is so pretty grabe. (FB photo ko siya ngayon!)