@petervanispelen Ja, 't dak kan er af zaterdag!! ;-) -> Goed vooruitzicht he?! :-)