Uds Creen que Twitter no Trolea, miren esta recomendación... :S cc @sortadi #FOSS #SLyCA #FLOSS