the very expensive tickling set - host #EHB andami ko ng tawa daig pa nakainhale ng laughing gas