น้ำมัลเบอร์รี่ หรือ น้ำลูกใบหม่อน ของดอยคำ หาซื้อได้ที่โลตัส แซบสุดๆ แม่ชอบมากโทรมาสั่งเรียบร้อย