แค่คิดว่าทุกสิ่งรอบตัวมันสร้าง "แรงบันดาลใจ" ให้เราได้ก้าวเดิน #IamIndy