#watskebeurt met de fietspaden langs de Predikbroedersweg? Wie legt er nu roze grind op een fietspad? #gevaarlijk