yes I WAS A UNICORN FOR HALLOWEEN!!! #doc #diabetes #unicorn #BAMthereitis