Att ensam i bilen, likt 100-tals andra, stå i bilkö, är det kollektivtrafik?