#EsadeCreapolis complex bestial! amb coses així es reafirma la voluntat de #catalunya