De Troonrede als woordwolk. Regering! Regering! Regering! (Mensen.)