ห้องเรียนเปิดปิด-ไฟ,แอร์ เอง ห้ามหลับนะไม่งั้นไฟดับแอร์ดับ 5555 #ABAC #beat2011