Letra da RIANXEIRA que cantaremos mañá con bengalas e moita ledicia na Festas Guadalupe de Rianxo